GSP
Quick Navigator

Search Site

Unix VPS
A - Starter
B - Basic
C - Preferred
D - Commercial
MPS - Dedicated
Previous VPSs
* Sign Up! *

Support
Contact Us
Online Help
Handbooks
Domain Status
Man Pages

FAQ
Virtual Servers
Pricing
Billing
Technical

Network
Facilities
Connectivity
Topology Map

Miscellaneous
Server Agreement
Year 2038
Credits
 

USA Flag

 

 

Man Pages
GROFF_MMSE(7) FreeBSD Miscellaneous Information Manual GROFF_MMSE(7)

groff_mmse - svenska mm makro för groff

groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

mmse är en svensk variant av mm. Alla texter är översatta. En A4 sida får text som är 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt är 28.5 cm hög. Det finns stöd för brevuppställning enligt svensk standard för vänster och högerjusterad text.

COVER kan använda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt försättsblad. Se groff_mm(7) för övriga detaljer.

Tillgängliga brevtyper:
.LT SVV
Vänsterställd löptext med adressat i position T0 (vänsterställt).
.LT SVH
Högerställd löptext med adressat i position T4 (passar fönsterkuvert).

Följande extra LO-variabler används.

.LO DNAMN namn
Anger dokumentets namn.

.LO MDAT datum Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).
.LO BIL sträng Anger bilaga, nummer eller sträng med Bilaga (LetBIL) som prefix.
.LO KOMP text Anger kompletteringsuppgift.
.LO DBET beteckning Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.
.LO BET beteckning Anger beteckning (ärendebeteckning i form av diarienummer eller liknande).
.LO SIDOR antal Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom parenteser.

Om makrot .TP är definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet. Där lägger man lämpligen in postadress och annat som brevfot.

Jörgen Hägg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

/usr/local/share/groff/1.18.1/tmac/tmac.mse /usr/local/share/groff/1.18.1/tmac/mm/se_*.cov

groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
groff_mm(7)
09 December 2001 Groff Version 1.18.1

Search for    or go to Top of page |  Section 7 |  Main Index

Powered by GSP Visit the GSP FreeBSD Man Page Interface.
Output converted with ManDoc.